A nők tábora...

2016. február 3, Szerda

Kezembe került egy érdekes kiadvány; Írhattam volna, hogy levelet kaptam, de az ma már sajnos többnyire csak hivatali szervektől jön, így nem annyira hihető. Egy ismerősöm mesélte is jó duma lenne és sorolhatnék még számos lehetőséget, de nem. Időnként nekiállok és „átvállogatom” a könyvtárunkat tartalmi és egészségügyi szempontból (portalanítás). Ilyenkor mindig előkerül egy-egy gyöngyszem, ami vagy kellemes emlék, élmény vagy különleges remekmű. Egy szó, mint száz becsúszva a polc mögött megtaláltam egy vékonyka, megbarnult jelentéktelennek tűnő könyvecskét; A Debreceni Jótékony Nőegylet Hetvenéves jubileuma címmel.Debrecen. 1939. március 5. Nőegylet. Az árvaházból kikerült érdemes leányoknak házassági segélyt nyújt. olvasok bele. „Igazi jótékonyság csak ott van, ahol a lélek munkálkodik.” olvasom egy másik oldalon. Aztán leragadok egy hosszabb szövegrésznél.

„S amiképpen a család életében az édesanya szeretetének kisugárzása adja a boldogságot az egész háznépnek: éppúgy a társadalomban is a segítő jóság eszközeit és módját leghamarabb a nők találják meg. Nem véletlen az, hogy a mai beteg világban (!) női szervezetek létesülnek és működnek, nem véletlen, hanem bölcs előrelátás volt az, hogy ezelőtt hetven évvel (1869), a kiegyezés utáni pezsdülés első mozzanata városunkban a Debreceni Jótékony Nőegylet megalakulása volt.” mondja dr. Erdős Károly egyetemi tanár, a Jótékony Nőegylet igazgatója a hetvenéves jubileumi rendezvényen 1939-ben.
Aztán nem tudom letenni és tovább olvasom. „Az egyes nő munkája megsokszorozódik a nők közös munkájában. Valami csodálatos az, milyen találékonysággal, milyen ügyességgel tervezi, mekkora rátermettséggel és minő kitartással szolgálja az általa jónak tartott eszmét és munkát az áldozatos nők tábora. Mert tábor ez, erős, hatalmas tábor, amely kíván diadalokat a mások veresége nélkül, vágyik sikerekre a mások kicsinyítése nélkül, nem ismer lehetetlenséget,kicsinyhitűséget, ezért mindenütt győzelmet arat.
Győzelmet arat nem öldöklő fegyverekkel, nem fenyegető rémítgetésekkel,hanem a rábeszélés forgolódásával, a buzgó szívek hő imádságával. (…)
A nőegyletek munkájának értékét nem lehet földi mértékkel mérni. (…) A földi siker tovatűnő, a földi öröm az idő haladtával fogy. A lelki öröm mélyen gyökerező és éltet.
Egyre kíváncsibb leszek és elolvasom az egészet, közben reggelit csinálok fél kezemben a fakanál, a másikban a könyv. Meglepetés és érdekes élmény minden ilyen pillanat. Mert a könyv örök, illata, tartalma,betűi, tapintása mind-mind mesél nekünk. A tartalom pedig sokszor örök és átértékeli a jelent.

Partner oldalainkCS.A.K. egy blog


Debreceni Kőr Dáma Egyesület

Fontos, hogy számunkra értékes és hasznos témákkal foglalkozzunk, de szükségesnek találjuk azt is, hogy együttérzéssel forduljunk fontos társadalmi kérdések, közösségek felé. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt Debrecenben tehetjük, és hogy a megalakuláskor megfogalmazott céljaink folyamatosan új értelmezést nyerhetnek.

TOP