Céljaink

2013. május 1, Szerda

A Debreceni Kőr Dáma egyesület
alapszabályának 3. § foglaltak alapján


Az egyesület céljai:


a különböző gazdasági, társadalmi és civil szférákban tevékenykedő nők érdekeinek integrálása;
a nőket érintő társadalmi kérdésekről rendelkezésre álló információk elérhetővé tétele;
elősegíteni a tájékozódását és megteremteni az önálló véleményformálás lehetőségét mindazoknak, akik aktívan szeretnének részt venni tevékenységükkel a nemek közötti egyenlőség, egyenrangúság megteremtésében;
találkozók, előadások, tanfolyamok, megszervezésével, az információáramlás megteremtésével elősegíteni azt, hogy a nők a jelenleginél nagyobb arányban és hatékonysággal vegyenek részt a saját sorsuk és családjuk sorsa alakításában, Debrecen város és az egész ország közéletében;
fórumok kialakítása bármely, a nőket érintő kérdés, vagy probléma megvitatására;
koordinációs szerep betöltése mindazon szervezetek között, amelyek tevékenysége Debrecenben érinti a nők, családok tevékenységét;
évente legalább egy jótékonysági rendezvény szervezése;
Debrecen kulturális, sport, művészeti és társadalmi eseményeivel, életével kapcsolatos információk szolgáltatása a tagok számára;
kommunikációs, személyiségfejlesztő és egyéb tréningek, tanfolyamok szervezése a tagság részére;
a nőket érintő társadalmi kérdésekről rendelkezésre álló az ilyen információról való tájékoztatás;
kiállítások szervezésével elősegíteni azt, hogy a nők a jelenleginél nagyobb arányban és hatékonysággal vegyenek részt a saját sorsuk és családjuk sorsa alakításában;
az Egyesület céljainak megfelelő társadalmi értékek támogatására;
környezetvédelem és környezettudatos szemléletmód kialakítása és támogatása;
egészségnevelési és az egészség megőrzését célzó programok szervezése, hasonló programokban való részvétel.

Partner oldalainkCS.A.K. egy blog


Debreceni Kőr Dáma Egyesület

Fontos, hogy számunkra értékes és hasznos témákkal foglalkozzunk, de szükségesnek találjuk azt is, hogy együttérzéssel forduljunk fontos társadalmi kérdések, közösségek felé. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt Debrecenben tehetjük, és hogy a megalakuláskor megfogalmazott céljaink folyamatosan új értelmezést nyerhetnek.

TOP